Loading Events
  • Digwyddiad wedi bod.

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

9th Tachwedd, 2017 - 7th Ionawr, 2018

Uchafbwynt Nadolig yn y ddinas yw Gŵyl y Gaeaf Caerdydd. Cynhelir y wledd Nadoligaidd hon ar Lawnt Neuadd Y Ddinas ger llaw Canolfan Ddinesig eiconig Caerdydd. Eleni eto defnyddir y to clir ar y llawr sglefrio a fydd yn eich galluogi chi i sglefrio ym mhob tywydd a phrofi golygfeydd ysblennydd o Neuadd y Ddinas ac awyr y nos.

Yn newydd ar gyfer 2017/2018
Mae sesiynau hygyrchedd hamddenol bellach ar gael. Bydd cerddoriaeth yn cael ei chwarae’n dawel, bydd goleuadau’n statig, a chaiff capasiti’r llawr sglefrio ei leihau er mwyn galluogi’r rhai hynny a allai fod angen cymorth ychwanegol i fwynhau’r profiad. Hefyd ceir llwyfan i bobl anabl wylio, gwell arwyddion a mynediad at y safle.

Pengwiniaid Sglefrio Hwyl
Hyn a hyn o Bengwiniaid sydd ar gael i’w rhentu ac mae cyfyngiadau taldra. Gallwch eu cadw ymlaen llaw (argymhellir i chi wneud hyn) oherwydd ni allwn sicrhau y byddan nhw ar gael ar y dydd. Eitem hwyl ydyn nhw – dydyn nhw ddim yn cael eu cynnig i gynorthwyo â’r sglefrio. Cost Hurio yw £5
fesul Pengwin fesul sesiwn, ni chynigir addaliadau.

Atyniadau ar ochr y llawr sglefrio
Yn ogystal â sglefrio, mae gan yr atyniad Nadoligaidd hwn rywbeth at ddant pob aelod
o’r teulu. Y ffordd orau o weld Caerdydd y Nadolig hwn yw o ben Olwyn Fawr y Brifddinas, lle y gall teithwyr weld Castell Caerdydd, Parc Bute,
Stadiwm Principality. Does dim angen cadw lle ymlaen llaw, prynwch eich tocynnau o’r swyddfa docynnau cyn mynd arni! Mae llawer o reidiau traddodiadol i blant hefyd yn amgylchynu’r llawr sglefrio fel y Chwyrligwgan a’r Reid Parti Pengwiniaid.

Pentref Alpaidd
Dewch i fwynhau ‘Après Skate’ ym Mar Bierkeller a phrofwch Glühwein calondwymol neu Gwrw Almaenig da. Bydd y cabanau yn gweini bwyd blasus gan
gynnwys selsig Almaenig wedi’u coginio ar ridyll siglo traddodiadol a chrempogau ffres mewn awyrgylch braf sy’n sicr o sbarduno’r ysbryd Nadoligaidd.

Casglwch eich esgidiau sglefrio 15 munud cyn dechrau eich sesiwn sglefrio.
*Codir ffi archebu 6.5% ar bob archeb, sy’n daladwy fesul archeb wrth archebu.
Grwpiau o 10 neu fwy: Cysylltwch â 02920 099 087.

Manylion

Dechrau:
9th Tachwedd, 2017
Diwedd:
7th Ionawr