Loading Events

Lansiad Gŵyl Llen Plant Caerdydd gyda Syr Chris Hoy MBE

21st Ebrill 12:00 am - 29th Ebrill 11:59 pm

Pob tocyn £5 o TicketSource cliciwch yma

Yn dilyn y newyddion fod TicketLineUK wedi mynd â’i ben iddo, hoffwn sicrhau cwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau i Lansiad Gŵyl Llên Plant Caerdydd gyda Syr Chris Hoy MBE ar 12 Rhagfyr 2017 trwy TicketLineUK, y bydd y Cyngor yn anrhydeddu’r holl docynnau a brynwyd. Gofynnir i gwsmeriaid argraffu eu e-docynnau, neu’r cadarnhad e-bost o’r archeb a dod â hwy i’r digwyddiad fel prawf eu bod wedi prynu tocyn. Gall unrhyw un sydd eisiau prynu tocyn ar gyfer Lansiad Gŵyl Llên Plant Caerdydd wneud hynny ar https://www.ticketsource.co.uk/kidslitfest

Mae chweched Ŵyl Llen Plant Caerdydd yn cychwyn ym mis Rhagfyr wrth i’r beiciwr Olympaidd Syr Chris Hoy feicio i’r ddinas i gyflwyno ei gyfres newydd o lyfrau ar gyfer darllenwyr ifanc o’r enw Flying Fergus 7: The Wreck It Race

Bydd athletwr Olympaidd mwyaf llwyddiannus Prydain ynghyd â’r awdur penigamp, Joanna Nadin, a’r darluniwr, Clare Elsom, yn mynd â chi a’r antur feicio hudol, hwyl ac arbennig i archwilio byd hudolus Flying Fergus trwy waith tîm, creadigrwydd a llawer o antur.

Mae Flying Fergus yn gyfres lawn mynd o anturiau beicio gyda Fergus Hamilton, sy’n 9 oed, a’i ffrindiau wrth iddo deithio i ac yn ôl o fydysawd cyfochrog o’r enw Nevermore, lle na chaniateir beicio a lle mae ei dad wedi’i ddal gan y brenin drwg Woebegot

Bydd y digwyddiad yn nodi lansiad rhaglen Gŵyl Llen Plant Caerdydd 2018 a fydd eto’n digwydd dros ddau benwythnos o 21 – 29 Ebrill. Bydd digwyddiadau yn Gymraeg a Saesneg mae’r wŷl yn dathlu’r goreuon ym maes llyfrau plant cyfoes.

Bwydwch ddychymyg eich plant yn ogystal â’u hoffter o ddarllen y Nadolig hwn trwy brynu tocynnau i weld eu hoff awduron a darlunwyr wrth iddynt ddod â’u geiriau a’u lluniau’n fyw mewn lleoliadau eiconig trwy ganol y ddinas, gyda straeon a pherfformiadau gwych yn cynnwys cast o gymeriadau ardderchog, mae’n anrheg ddelfrydol i’r plant sy’n hoffi llyfrau plant.

 

Archebwch eich tocynnau i’r lansiad NAWR!

Bydd tocynnau Gŵyl Llen Plant Caerdydd 21 – 29 Ebrill 2018 ar werth o 12 Rhagfyr 2017

Caiff llyfr Flying Fergus 7: The Wreck It Race ei gyhoeddi ar 16 Tachwedd.

 

 

 

Manylion

Dechrau:
21st Ebrill 12:00 am
Diwedd:
29th Ebrill 11:59 pm
Event Category: