Rydym yn brysur yn paratoi ein gwefannau yn Gymraeg wedi rhuthro i’w cynhyrchu yn Saesneg. Mae’n gwefan yn gwbl alluog yn Gymraeg, a byddwn yn ychwanegu cynnwys Cymraeg gan fod ein gwefan newydd nawr yn fyw.

Gallwch hefyd gysylltu â ni – yn Gymraeg – i holi am gyngor ynglŷn ag ymweld, buddsoddi neu gyfarfod yng Nghaerdydd, drwy anfon e-bost atom ar croeso@visitcardiff.com.