Join us at the Dance House to meet our dancers in a fun interactive session designed with families in mind.  Ideal for children aged 7+ your child can dance on stage with our dancers, ask questions and learn excerpts from the Company’s current repertoire.

As part of this experience, you also get to watch And Then I Stop, performed by the NDCWales Associates with full light, sound and costume.  The NDCWales Associates are a group of aspiring young dancers, who train with the company at weekends to focus on improving their technique and to prepare them to audition for the major dance conservatoires. For any young person passionate about getting involved with dance, this is a great taster for the possibilities that dance can offer.

The whole experience is lively, open, relaxed and a great introduction to contemporary dance.  To learn more contact Jocelyn on 02920 63 5612 or participation@ndcwales.co.uk.  We will be happy to provide you with all the information you need to come along and enjoy the session.

Tickets £8/£6

for more information and to book click here


 

Ymunwch â ni yn y Tŷ Dawns er mwyn cwrdd â’n dawnswyr mewn sesiwn ryngweithiol hwyliog, wedi ei chynllunio‘n benodol ar gyfer teuluoedd. Yn ddelfrydol ar gyfer plant sy’n 7 oed ynteu’n hŷn ac yn cynnwys cyfle i ddawnsio ar y llwyfan gyda’n dawnswyr, holi cwestiynau iddynt a dysgu darnau byr o repertoire cyfredol y Cwmni. 

 

Fel rhan o’r profiad, cewch gyfle hefyd i wylio And Then I Stop, wedi ei pherfformio gan Gymdeithion CDCCymru, dawns llawn goleuni, sŵn a gwisgoedd gwych. Grŵp yw Cymdeithion CDCCymru (NDCWales Associates) o ddawnswyr ifanc uchelgeisiol sy’n hyfforddi gyda’r Cwmni dros y penwythnosau er mwyn canolbwyntio ar wella eu techneg a pharatoi ar gyfer clyweliadau ar gyfer rhai o ysgolion dawns amlycaf y wlad. Ar gyfer unrhyw berson ifanc sy’n angerddol ynghylch cael rhyw gyswllt â byd y ddawns, mae hwn yn gyfle penigamp i gael blas ar y posibiliadau a gynigir gan ddawns.

 

Mae’r profiad cyfan yn un bywiog, agored, anffurfiol ac yn gyflwyniad heb ei ail i ddawns gyfoes. Er mwyn dysgu rhagor cysylltwch â Jocelyn ar 02920 63 5612 ynteu anfonwch e-bost at participation@ndcwales.co.uk. Byddwn yn hapus iawn i ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch er mwyn dod draw a mwynhau’r sesiwn.