Skip to main content

WE'RE HIRING

Join Cardiff’s Conference Ambassadors to promote Cardiff as a competitive international business events destination.

What is the role of a Cardiff Conference Ambassador?

The Cardiff Conference Ambassador network of industry and academic leaders and influencers help to put Cardiff on the international map and attract national and international business events to the capital city.

Benefits of becoming a Conference Ambassador

 • Increase the profile of your department/academic institution or company and enhance your reputation.
 • Develop new networking opportunities and partnerships worldwide
 • Showcase your institution to global leaders in your field.
 • Build new alliances to develop collaborative research and grant applications.
 • Showcase Cardiff as a centre of excellence, innovation and opportunity which reflects on your own organisation.
 • Support from a friendly and experienced Meet in Cardiff team

How Meet in Cardiff supports Conference Ambassadors

Meet in Cardiff is the primary point of contact for conference organisers. Ambassadors can use Meet in Cardiff’s experience and range of support to organise events of all sizes and budgets from 10 to 5000 delegates.

 • Bid Support
 • Organisational Support
 • Marketing Support

How to become a Cardiff Conference Ambassador

 • Have you considered bringing an international conference to Cardiff, using your area of expertise?
 • Do you have the network of contacts to enable you to bid for a business event?
 • Would you like to play a role contributing to the future prosperity of the city?

Find out more about the Cardiff Conference Ambassador Programme or how we can support you to put together a business event Bid by contacting the Meet in Cardiff team hello@meetincardiff.com

Follow us @cdfambassadors

Beth yw rôl Cennad Cynhadledd Caerdydd?


Mae gan Genhadon Cynhadledd wybodaeth eang yn eu maes
proesiynol, a dylanwad oddi mewn iddo, sy’n eu galluogi i fod
yn gynrychiolwyr ar gyfer y cyrchfan er mwyn denu
digwyddiadau busnes i Gaerdydd.
Mae eu brwdfrydedd ac ystod eu cysylltiadau yn helpu i’w
gwneud yn fwy tebygol y gellir cynnal digwyddiadau busnes o
fri yng Nghaerdydd, a fydd yn cynnal yr economi lleol.

Buddion bod yn Gennad Cynhadledd

• Helpu i godi proffil eich sefydliad neu gwmni
• Cynyddu cyfleoedd rhwydweithio ledled y byd, datblygu
partneriaethau newydd a sefydlu cysylltiadau ar hyd a lled y byd.
• Cyfleoedd i greu cynghreiriau i ddatblygu ymchwil
gydweithredol a cheisiadau grant.
• Arddangos Caerdydd fel canolfan dros ragoriaeth, arloesedd a
chyfleoedd a fydd yn helpu eich sefydliad a denu digwyddiadau
mawr eu bri.
• Cyfoethogi’ch enw da yn eich maes arbenigedd a sicrhau bod
eich cydweithwyr proesiynol yn gwybod amdanoch.

Sut mae Cwrdd yng Nghaerdydd yn cefnogi Cenhadon Cynhadledd

Mae ein gwasanaeth busnes, sydd ar waith ledled y ddinas,
wedi ei hen sefydlu yn yr arena ryngwladol yn hybu’r ddinas i
drefnwyr digwyddiadau busnes. Mae hefyd yn darparu Biwro
Cynadleddau sy’n cynnig gwasanaeth diduedd ac eang am
ddim i drefnwyr. Gall cenhadon arbed arian ac amser drwy
ddefnyddio profiad Cwrdd yng Nghaerdydd, a’r ystod o
wasanaethau cymorth mae’n eu cynnig, wedi ei deilwra i bob
math o gyllideb a digwyddiadau o bob maint, o 10 i 5000 o
gynadleddwyr. Mae Cwrdd yng Nghaerdydd yn cynnig pecyn
llawn o wasanaethau i’r trefnwyr gan gynnwys:


• Cymorth wrth baratoi bidiau
• Cymorth wrth drefnu digwyddiadau
• Cymorth marchnata

Sut i fod yn Gennad Cynhadledd Caerdydd

 • Ydych chi wedi ystyried dod â chynhadledd ryngwladol i
  Gaerdydd, gan ddefnyddio eich maes arbenigol?
 • Oes gennych rwydwaith o gysylltiadau fyddai’n eich
  galluogi i greu bid i gael digwyddiad busnes i ddod i
  Gaerdydd am y tro cyntaf?
  • Hoffech chi chwarae rôl yn cyfrannu at ffyniant y ddinas yn
  y dyfodol?                                                                                           
  Dysgwch ragor am Raglen Cennad Cynhadledd Caerdydd
  wrth gysylltu â thîm Cwrdd yng Nghaerdydd
  HeloCwrddyngNghaerdydd@caerdydd.gov.uk
  +44 (0)2920 871846

  Mae angen eich help chi arnom i roi Caerdydd ar y map
  rhyngwladol a denu digwyddiadau busnes cenedlaethol a
  rhyngwladol i’r brifddinas.

 

 

Who are we?

MEET THE CARDIFF CONFERENCE AMBASSADORS