Dechrau Swyddogol Nadolig Caerdydd. Bydd canol y ddinas yn cael ei weddnewid gyda thrysorfa o gymeriadau, cerddoriaeth, goleuadau ac adloniant Nadoligaidd.

Dydd Iau 9 Tachwedd

Canol y Ddinas

4.30pm – 7.30pm

DIGWYDDIAD AM DDIM

Dechrau Swyddogol Nadolig Caerdydd. Bydd canol y ddinas yn cael ei weddnewid gyda thrysorfa o gymeriadau, cerddoriaeth, goleuadau ac adloniant Nadoligaidd. Ymunwch â’r hwyl a gwylio perfformiadau swynol mewn amryw o leoliadau ledled canol y ddinas.

Cofiwch nad oes moment ‘oleuo’; bydd y goleuadau Nadolig ymlaen cyn dechrau Nesáu at y Nadolig ac yn dechrau disgleirio wrth iddi nosi!

 

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

  • Skye & Rubble o PAW Patrol Nick Jr. o bryd i’w gilydd y tu allan i’r Hen Lyfrgell gyferbyn â Neuadd Dewi Sant.
  • Siôn Corn a’i Geirw yn eu lloc ar waelod Heol Eglwys Fair
  • Maes Yr Ŵyl gyda Marchnadoedd Nadolig ar Yr Aes
  • Groto Siôn Corn ar Heol-Y-Frenhines
  • Siopa gyda’r nos a chynigion gwych yn y siopau
  • Agor Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Llawr Sglefrio Admiral, Lawnt Neuadd y Ddinas

Amseroedd a lleoliadau:

Deddfau

Y Tri Brenin

Cewri o’r Dwyrain (nid Casnewydd) ar stiltiau, yn dilyn y Seren….

Angie’s Festive Funky Hooping

Gyda phentwr o ddolenni a chaneuon Nadolig o fri, bydd Angie’n lledaenu hwyl yr ŵyl.

Baubles

Ceisiwch gadw’r addurniadau hwyl, cyflym hyn yn y bocs tan noswyl Nadolig! Does dim atal y pethau prydferth hyn.

Bunnies

Pam aros tan y Pasg i weld y cymeriadau blewog del hyn?

Cardiff Melingriffith Brass Band

Band Pres Melin Gruffydd Caerdydd Carolau o’r band pres traddodiadol poblogaidd.

Christmas Cavalcade

Sioe amrywiaeth dymhorol, ddoniol gyda phwdinau Nadolig troellog a stynts anhygoel.

Christmas Lights Elves

Bydd cynorthwywyr bach Siôn Corn yn trefnu eu gorymdaith newydd eleni.

Elves Goodometer

Mae Siôn Corn wedi anfon dau o’i hoff gorachod gyda pheiriant anhygoel i weld a yw bechgyn a merched Nesáu At Y Nadolig wedi ymddwyn eleni.

Granny Turismo Chrismo

Mae’r Neiniau hyn yn sicr wedi bod ar y sieri, wrth iddynt wibio’r strydoedd ar eu trolis.

Pwy ydych chi’n ei ffonio pan fydd mam-gu ar gwrs gwyllt?

Nain nain nain, wrth gwrs!

Hodman and Sally at Christmas

Dewch i weld Hodman Dodmanott a’i wraig brydferth Sally Forth. Bydd y teithwyr bach difyr hyn yn mwynhau hwyl yr ŵyl ond wyddan nhw ddim i le maen nhw’n mynd!

Kitsch Kafe

Daw Pamela a Gordon â’u ffefrynnau o’r 70au i chi! Cogyddion heb eu hail!

Light Belles

Bydd y Clychau Nadoligaidd LED enfawr yn wledd i’r llygaid.

Musical Ruth goes Jingle Jangle

Bydd yr hen Chwaer yn reidio’i phiano drwy’r strydoedd yn canu caneuon a chlasuron Nadoligaidd yn ei ffordd unigryw ei hun. Ymhlith ei chaneuon bydd fersiynau arbennig o Jingle Bells, Ebol Bychan a Mistletow and Wine. Gwyliwch eich traed a’ch clustiau pan fydd hi’n y cyffiniau.

Nothing Like Dame

Ydy’r chwiorydd hyll yn rhy gynnar ar gyfer Tymor y Panto? O nac ydyn wir!

Nursie and the Pram at Christmas

Yn llawn hwyl, bydd Nursie and The Pram yn llonni calonnau â’u gruddiau cochion a’u babis bach.

Bydd y ddau byped efaill Tweedle Dim a Tweedle Dee yn dod yn fyw i ryfeddu a sirioli cynulleidfaoedd â’u miri.

Paw Patrol – Rubble and Skye

Dewch i weld Skye a Rabble o PAW Patrol Nick Jr. y tu allan i’r Hen Lyfrgell gyferbyn â Neuadd Dewi Sant.

Santa and his Reindeer

Dewch i weld Siôn Corn a’i Geirw prydferth wrth iddynt orffwys yn eu Lloc ar waelod Heol Eglwys Fair am y noson cyn mynd yn ôl i Begwn y Gogledd i baratoi at y daith fawr o gylch y byd Noswyl Nadolig.

Small Talk

Mae Siôn Corn wedi anfon dau o’i hoff gorachod gyda pheiriant anhygoel i weld a yw bechgyn a merched Nesáu At Y Nadolig wedi ymddwyn eleni.

Snow Biz

Mae’r hen Robin Goch druan yn cael ei herlid gan Frenhines ddrwg yr Eira.  Peidiwch â dweud wrthi yn lle mae!

Snow Globe

Bydd Glôb Eira hudol yn symud yn osgeiddig gyda Brenhines yr Eira hardd a mawreddog y tu mewn iddo.

Snow Lion and White Queen

O Goedwigoedd yr Eira Mawr daw’r llew gwyn mawr, un o arwyddluniau mytholegol yr ŵyl, i ddathlu goleuni caredigrwydd dyn yn nyfnion y gaeaf.

Gyda’r Frenhines Wen a’i gwas, mae’r llew’n ei diogelu’n ddygn.  Dewch draw i weld dirgelwch a mawredd y llew mwyaf a fu, a chofiwch dynnu llun gyda’r cymeriadau hudol hyn a mynd adref ag atgof o’r golau yn y gwyll.

Spark!

Sioe stryd swynol sy’n cyfuno drymiau anhygoel a goleuadau LED

The Glitter Belles

Dau gymeriad disco llachar ar stiltiau – all neb ragori ar y rhain!

The Glitter Miners

Erioed wedi meddwl o le daw holl glitr a thinsel y Nadolig? Beth am ddod i weld The Glitter Miners – dau gloddiwr godidog sy’n dilyn gwythïen o dinsel a glitr sy’n dod i’r wyneb ar strydoedd Caerdydd.

Gyda’u hwynebau budr a glitr ymhobman o’u barfau i’w hesgidiau, bydd y rhain yn ychwanegu sbarc at Nesáu At Y Nadolig eleni!

Winter Wonderland Birds

Adar Nadolig enfawr llachar prydferth yn goleuo’r strydoedd.

Wonderbrass

Eleni, bydd band pres mwyaf Caerdydd, wonderbrass, yn dathlu 25 mlynedd o swyno De Cymru a’r tu hwnt!

Maen nhw’n ‘ffrwydrad o sŵn’ gan ddod â chymysgedd o jazz New Orleans, ska, funk a hwyl i ddigwyddiad Nesáu at y Nadolig eleni.  Gwrandewch am bach o bopeth o Lady Gaga i’r Harry J All Stars!