Skip to main content

The Makropulos Affair

Dates(s)

16 Sep 2022 - 28 Sep 2022

Venue

Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay CF10 5AL

Google map

Event Info

What if you could live forever?

The enigmatic diva Emilia Marty looks younger than her years. The secret of her youth, a magical elixir of life taken centuries ago. For over 300 years she has lived many lives – moving across Europe, changing her name and breaking hearts along the way – as she chases a desire to be the greatest singer of all times. But as the elixir starts to wear off will she become desperate to find the recipe for her eternal youth?

Prepare to be engrossed in one of opera’s most thrilling mysteries as The Makropulos Affair leads us on a journey to reveal the real identity of this intriguing woman. Conducted by WNO’s Music Director Tomáš Hanus, Janáček´s intensely dramatic score only adds to the mystery, leaving you wondering whether immortality can really bring happiness, or is it just a curse?

#WNOmakropulos

Beth pe baech yn gallu byw am byth?

Mae’r difa enigmatig Emilia Marty yn edrych yn dda o ystyried ei hoedran. A chyfrinach ei hieuenctid yw elicsir hudolus o fywyd a gymerodd ganrifoedd yn ôl. Ers dros 300 o flynyddoedd, mae wedi byw sawl bywyd – gan symud ar draws Ewrop, newid ei henw a thorri calonnau ar hyd y daith – wrth iddi ddilyn awydd i fod y gantores orau erioed. Ond wrth i’r elicsir ddechrau pylu, a fydd hi ar dân i ddod o hyd i’r ateb am ieuenctid di-ben-draw?

Byddwch yn barod i gael eich meddiannu gan un o storiâu dirgelwch mwyaf cyffrous opera, The Makropulos Affair, sy’n ein harwain ar daith i ddatgelu hunaniaeth go iawn y ferch gyfareddol hon. Dan arweiniad Cyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus, mae sgôr hynod ddramatig Janáček yn ychwanegu at y dirgelwch, gan eich gadael i bendroni, tybed a all anfarwoldeb ddod â hapusrwydd go iawn, neu ai melltith ydyw?

#WNOmakropulos

Fri 16 Sep
Fri 23 Sep
Wed 28 Sep