Skip to main content

The Shoemaker

Dates(s)

21 Oct 2022 - 22 Oct 2022

Venue

Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay CF10 5AL

Google map

Event Info

Every footstep tells a story

The Shoemaker is a powerful story about resilience, endurance, power, and compassion with timeless relevance.

Isabella diligently shapes, stiches and creates shoes for people who have decided to leave their country to pursue a different future. Leaving a storm of hatred, injustice, oppression and war, a series of individuals journey off the beaten path in the hope of finding safety, equality, and freedom. But when they arrive in the promised land, they come face to face with a disgruntled King and soon realise that their troubles are not yet over.

An exhilarating fusion of Latin American, Persian, and Western classical musical influences weave together to enhance the storytelling, guiding the audience through this promenade performance.

A compelling show that will stop you in your tracks.

In partnership with Oasis Cardiff

Supported by Pobl Trust

Mae bob cam yn adrodd stori

Mae The Shoemaker yn stori bwerus am wytnwch, dygnwch, pŵer, a thosturi gyda pherthnasedd diamser.

Mae Isabella yn ddygn yn gweithio ar siapio, pwytho a chydosod esgidiau ar gyfer pobl sydd wedi penderfynu gadael eu gwlad am ddyfodol gwahanol. Gan adael storm o gasineb, anghyfiawnder, gormes a rhyfel, mae cyfres o unigolion yn teithio oddi ar y llwybr arferol yn y gobaith o ddarganfod diogelwch, cydraddoldeb a rhyddid. Ond pan maent yn cyrraedd y tir a addawyd, daw wyneb yn wyneb â Brenin anhapus, ac maent yn sylweddoli’n fuan nad yw eu trafferthion ar ben eto.

Mae cyfuniad cyffrous o ddylanwadau Lladin Americanaidd, Persiaidd a cherddoriaeth glasurol Orllewinol yn plethu gyda’i gilydd i adeiladu ar yr adrodd stori, gan dywys y gynulleidfa drwy’r perfformiad promenâd hwn.

Sioe wefreiddiol a fydd yn hoelio eich sylw.

Mewn partneriaeth ag Oasis Caerdydd

Cefnogir gan Pobl Trust

wno.org.uk/shoemaker
#WNOshoemaker