Skip to main content

The Things You Do for Love

Dates(s)

11 Feb 2023

Times

15:00 - 17:00

Venue

Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay CF10 5AL

Google map

Event Info

National Opera Studio Showcase

Love is the aim, absurd is the game
Following their successful week-long residency with Welsh National Opera at our home venue in Cardiff, the National Opera Studio’s Young Artists present their latest showcase, The Things You Do for Love featuring scenes from some of operas most celebrated operas.
Centred around love and the emotions behind the struggle to find our one true love, experience highs and lows of love as an onlooker, and how affairs of the heart often lead toward absurd actions.
Devised and directed by British director and writer Linda Kitchen and accompanied on the piano by four of NOS’s highly skilled repetiteurs, the performance will include scenes fromMozart’s The Marriage of Figaro, Verdi’s Falstaff, Bizet’s Carmen, Donizetti’s The Elixir of Love and Rossini’s The Barber of Seville.

Approximately two hours

wno.org.uk/nos

Cariad yw’r nod, gwirion yw’r gêm
Yn dilyn wythnos breswyl lwyddiannus gydag Opera Cenedlaethol Cymru yn ein cartref yng Nghaerdydd, mae Artistiaid Ifanc y National Opera Studio yn cyflwyno eu sioe arddangos ddiweddaraf, Y Pethau Rwyt Ti’n Eu Gwneud am Gariad sy’n cynnwys golygfeydd o rai o operâu mwyaf enwog y byd opera.

Gyda chariad a’r emosiynau y tu ôl i’r frwydr i ddod o hyd i’r un person arbennig i ni yn ganolbwynt, profwch uchafbwyntiau ac isafbwyntiau cariad a gweld sut mae materion y galon yn aml yn arwain at weithredoedd afresymol.
Wedi’i ddylunio a’i gyfarwyddo gan y cyfarwyddwr ac ysgrifennwr Prydeinig Linda Kitchen, gyda chyfeiliant ar y piano gan bedwar o répétiteurs hynod fedrus NOS, bydd y perfformiad yn cynnwys golygfeydd o The Marriage of Figaro gan Mozart, Falstaff gan Verdi, Carmen gan Bizet, The Elixir of Love gan Donizetti a The Barber of Seville gan Rossini.

Tua dwy awr

wno.org.uk/nos

Sat | Sad 11 Feb | Chwe 3:00pm