Skip to main content

La Boheme

Dates(s)

25 Sep 2022 - 06 Oct 2022

Venue

Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay CF10 5AL

Google map

Event Info

Better to have loved and lost than never loved at all

One cold Christmas Eve, four penniless artists – a painter, a musician, a poet and a philosopher – have their lives changed forever when they are unexpectedly visited by their neighbour Mimì, looking for candlelight. Rodolfo opens the door to be hit with a love at first sight that burns brighter than a flame.

Months later, their youthful passion is challenged by the harsh realities of life when Mimì becomes gravely ill. Rodolfo and his friends try their best to look after her but can his love prevent tragedy?

La bohème is a tale of love, loss, rebellion and freedom and is one of opera’s most adored stories. WNO’s timeless production paints a vivid portrait of bohemian life in Paris at the turn of the 19th century, enhanced with atmospheric projections and Puccini’s gloriously romantic music. It’s guaranteed to touch your heart and make you fall in love with Rodolfo, Mimì and their friends time and time again.

#WNOboheme

Gwell bod wedi caru a cholli nag erioed wedi caru o gwbl

Un noswyl Nadolig oer, mae bywyd pedwar artist heb ddimai goch – paentiwr, cerddor, bardd ac athronydd – yn cael eu newid am byth pan gânt ymweliad gan eu cymydog Mimi, sy’n chwilio am oleuni cannwyll. Mae Rodolfo yn agor y drws i gael ei daro gan gariad ar yr olwg gyntaf sy’n llosgi’n fwy llachar na fflam.

Fisoedd yn ddiweddarach, caiff eu hangerdd ieuenctid ei herio gan wirioneddau caledion bywyd pan ddaw Mimi yn ddifrifol wael. Mae Rodolfo a’i ffrindiau yn gwneud eu gorau i ofalu amdani ond a all ei gariad atal trasiedi?

Mae La bohème yn stori o gariad, colled, gwrthryfel a rhyddid ac yn un o hoff storiâu opera. Mae cynhyrchiad bythol WNO yn tynnu llun byw o fywyd Bohemaidd ym Mharis ar droad y 19eg ganrif, wedi’i gyfoethogi gan dafliadau atmosfferig a cherddoriaeth fendigedig o ramantaidd Puccini. Mae’n sicr o gyffwrdd eich calon a gwneud i chi syrthio mewn cariad â Rodolfo, Mimi a’u ffrindiau dro ar ôl tro.

#WNOboheme

Sun 25 Sep
Tue 27 Sep
Wed 5 Oct
Thu 6 Oct